9. tra 2012.

UTICAJ NIGELLA SATIVA-e (ĆUREKOT, CRNI KIM) NA SUBJEKTIVNI OSJEĆAJ KOD PACIJENATA SA ALERGIJAMA-APSTRAKT NAUČNE STUDIJEKRATAK SADRŽAJ (APSTRAKT) NAUČNE STUDIJE

Uticaj Nigella Sativa-e (ćurekot, crni kim) na subjektivni osjećaj kod pacijenata sa alergijama


Izvor

Univerzitet Humboldt, Berlin, Medicinski fakultet, Institut za transfuzijsku medicinu, Univerzitetska Bolnica Charité, Berlin, Njemačka Decembar, 2003. godine

Apstract (kratak sadržaj)

Nigella sativa (čurekot, crni kim) je važna medicinska biljka. U mnogim arapskim, azijskim i afričkim zemljama,ulje ćurekota-crnog kima se koristi kao prirodni lijek za širok spektar bolesti, uključujući razne alergije. Mehanizam djelovanja biljke je još uvijek (decembar 2003. god o.p.) u velikoj mjeri nepoznat. Zbog nedostatka naučnih činjenica o njegovoj (čurekotovoj)  učinkovitosti kod alergija, prikazane su četiri studije o kliničkoj učinkovitosti Nigela Sativa-e kod alergijskih bolesti. U ovim studijama, ukupno 152 pacijenta sa alergijskim bolestima (alergijski rinitis, bronhijalna astma, atopijski ekcem -dermatitis) su liječeni sa uljem Nigella Sative (uljem ćurekota, crnog kima) datim u kapsulama u dozama od 40-80 mg/kg/dan. Pacijenti su ocijenili subjektivnu jačinu ciljanih simptoma sa unaprijed određenom skalom. Slijedeći laboratorijski parametri su ispitani: IgE (imunoglobulin E), broj eozinofila, endogeni kortizol u plazmi i urinu, ACTH (adrenokortikotropni hormon),trigliceridi, ukupni holesterol, LDL i HDL holesterol i subpopulacija limfocita. Rezultat subjektivnog osjećaja (njihova jačina o.p.) se smanjila tokom tretmana sa uljem ćurekota-crnog kima kod sve četiri studije. Dogodio se blagi pad triglicerida u plazmi i diskretno povećanje HDL holesterola, dok je subpopulacija limfocita, nivoi endogenog kortizola i otpuštanja ACTH (adrenokortikotropni hormon) ostali nepromjenjeni. Stoga je dokazano da je ulje ćurekota (crni kim, nigella sativa) učinkovit adjuvant (onaj koji pomaže djelovanje drugoga (o lijekovima i sl.) o.p.) u liječenju alergijskih bolesti.